Årsmøte i Granli Historielag

Årsmøte i Granli Historielag torsdag 31.03. kl 18.30 på Bygdehuset Årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp sendes styret, Epost gunnkri3@online.no innen 28.03 Film fra flomtoppen 1995. Bevertning . Vel møtt Styet

Årsmøte Granli historielag

Årsmøte i Granli Historielag, torsdag 17.juni kl 18.30 på bygdehuset. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp, sendes styret epost: gunnkri3@online.no innen 14. juni. Foredrag og bevertning. Vel møtt. Styret