Avduking av blått skilt på kraftstasjonen

Tirsdag 4 juni kl. 18 skal vi avduke et blått skilt på en bygning her i bygda.

Den gamle kraftstasjonen skal få sitt blå skilt.

Enkel seremoni. Det blir også mulig å se seg om inne i den gamle bygningen.

GRANLI HISTORIELAG