Styret

Revisorer

 

Representanter til Bygdeshuset

  • Grethe Kristiansen
  • Thorbjørn Gulli
  • Veronica Høgberg Kristensen
  • Astrid Engen Kristiansen
  • Irene Engen
  • Mette Hansen
  • Terje Rung
  • Tor Melgård
  • vara Unni Hamletsen

Valgkomité

Festkomité