Årsmøte i Granli Historielag

Årsmøte i Granli Historielag torsdag 31.03. kl 18.30 på Bygdehuset Årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp sendes styret, Epost gunnkri3@online.no innen 28.03 Film fra flomtoppen 1995. Bevertning . Vel møtt Styet

Årsmøte Granli historielag

Årsmøte i Granli Historielag, torsdag 17.juni kl 18.30 på bygdehuset. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp, sendes styret epost: gunnkri3@online.no innen 14. juni. Foredrag og bevertning. Vel møtt. Styret

Vandring til Børli

«Junikveld i Børli» er AVLYST. Historielaget tar turen allikevel, med litt annen gjennomføring enn tidligere år grunnet koronasituasjonen. 7. Juni 2020, kl. 11:00. Oppmøte ved p-plassen, Speismark. Veibom, felles avreise …

Årsmøte Granli Historielag

Granli Historielag har årsmøte tirsdag, den 25.2. kl 1830 Sted:  Granli Bygdehus Årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp sendes leder Astrid Kristiansen, epost: gunnkri3@online.no innen 22.2. Foredrag og bevertning   Vel møtt!  Styret