Volvocup 3.3 knapper går som planlagt. Utsatt renn i Grue arrangeres 16.3.

Volvocuprenn på Knapper 3.3 går som planlagt. Rennet er skicross uten tidtaging.

Rennet i Grue  som ble utsatt grunnet kulde arrangeres 16.3  ved Gruehallen evt annet sted hvis snømangel.