Utleiepriser Granli Bygdehus

Vi gjør oppmerksom på at møtepris kun gjelder når man leier for én dag, og nøkkelen leveres samme dag.
Dette må man avtale når leieavtalen inngås, slik at utleieansvarlig vet på forhånd at huset er klart for utleie dagen etter, og at nøkkelen blir levert før midnatt.
Møtepris er i utgangspunktet tenkt for møter, barnebursdager og lignende korte arrangementer.

Ved ønske om leie eller evt. spørsmål, ta kontakt med Bente Kristoffersen.

Epost: bente54@hotmail.com

Telefon: 98657254