Forbud mot hunder og andre dyr i kunstsnøanlegget

Informasjon fra Liermoen Kunstsnøanlegg SA:

Det er ikke tillatt med hund eller andre firbente i kunstsnøanlegget.

Dette har vært en gjeldende regel fra oppstarten av anlegget.

Ny merking er satt opp på stadion.