Drive-in Premieutdeling

Premieutdeling Granlikarusellen 2020        

29/4 fra kl. 17.00 – kl. 20.00. Sted: Granli Bygdehus.

 Det vil foregå slik: De med etternavn fom A – tom L,

 kommer fra kl 17, fom M – tom Å kommer fra kl 18:30.

Dere sitter i bilene, og vi kommer rundt med premien(e).

Vi forsøker å dele ut i den rekkefølge dere kommer, og

det vil være en fordel om dere kan spre dere litt innenfor

«deres intervall».

Dersom det absolutt ikke passer for noen, kan premien

i etterkant hentes hos Sport 1, Kongsvinger.

Premiekrav 3 fullførte renn

 

Velkommen!

Styret