Årsmøte Granli IL

GRANLI IL
INNKALLER TIL ÅRSMØTE
21.MARS 2024 KL 19 i Granli Bygdehus
Saker som ønskes behandlet, sendes styret
innen 7. mars til epost: post@granli-info.no
Årsmøtepapirer kan fås ved henvendelse på
epost en uke før årsmøtet. Velkommen. Styret