Årsmøte Granli IL

GRANLI IL

Innkaller til årsmøte 22.mars 2023 kl 19

Sted: Granli Bygdehus

Saker som ønskes behandlet, sendes styret innen 8.mars

til epost: post@granli-info.no
Årsmøtepapirer kan fås ved henvendelse
på epost en uke før årsmøtet.
Velkommen. Styret