Årsmøte Granli historielag

Årsmøte i Granli Historielag, torsdag 17.juni kl 18.30 på bygdehuset. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp, sendes styret epost: gunnkri3@online.no innen 14. juni. Foredrag og bevertning. Vel møtt. Styret

Årsmøte Granli Historielag

Granli Historielag har årsmøte tirsdag, den 25.2. kl 1830 Sted:  Granli Bygdehus Årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp sendes leder Astrid Kristiansen, epost: gunnkri3@online.no innen 22.2. Foredrag og bevertning   Vel møtt!  Styret