Årsmøte i Granli Historielag

Årsmøte i Granli Historielag torsdag 31.03. kl 18.30 på Bygdehuset

Årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp sendes styret, Epost gunnkri3@online.no innen 28.03

Film fra flomtoppen 1995. Bevertning .

Vel møtt

Styet